Menu

Privacybeleid 

Wij, Blue Diamond Products Ltd (eigenaren van de Outdoor Revolution-website op www.outdoorrevolution.com) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven hoe persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. In het bijzonder geeft dit beleid informatie over onze opvattingen en gebruiken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens
Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de wet), is de datacontroller Blue Diamond Products Ltd.

Het registratienummer van Blue Diamond Products Ltd. in het Britse gegevensbeschermingsregister is 4090477.
 
Neem contact op met de eigenaar voor informatie over uw persoonlijke gegevens, de doeleinden en de partijen waarmee de gegevens worden gedeeld.

 

Data Controller en Eigenaar

Outdoor Revolution,
Unit 1 Brick Park,
Bretfield Court,
Bretton Street Industrial Estate,
Dewsbury,
West Yorkshire,
WF12 9BY

Contactpersoon e-mail eigenaar: cs@blue-diamond-products.co.uk

 

Soorten Verzamelde Gegevens

 
De eigenaar biedt geen lijst met verzamelde persoonlijke gegevenssoorten.

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.

De persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld wanneer deze toepassing wordt gebruikt.

Alle door deze toepassing gevraagde gegevens zijn verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze toepassing onmogelijk maken om zijn diensten te leveren. In gevallen waarin in deze toepassing specifiek wordt vermeld dat bepaalde gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij om deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar.

Verwerkingsmethoden

De gegevensbeheerder verwerkt de gegevens van gebruikers op gepaste wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen in sommige gevallen de gegevens toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen, die betrokken zijn bij de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derde). partij technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als gegevensverwerkers door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangevraagd.


Plaats

De gegevens worden verwerkt in de werkmaatschappijen van de gegevensbeheerder en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Retentietijd

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, of worden aangegeven door de doeleinden die in dit document worden beschreven, en de gebruiker kan altijd vragen dat de gegevensbeheerder de gegevens opschort of verwijdert.

 

Aanvullende Informatie Over Het Verzamelen En Verwerken Van Gegevens

 

Juridische Actie 

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen voor wettelijke doeleinden worden gebruikt door de voor de verwerking verantwoordelijke, voor de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde diensten.

De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk op verzoek van de overheid persoonsgegevens moet bekendmaken.

 

Aanvullende Informatie Over De Persoonlijke Gegevens Van Gebruikers

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verschaffen over bepaalde diensten of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

 

Systeemlogboeken en Onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze applicatie en eventuele services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze applicatie registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adres) gebruiken.

 

Informatie Die Niet In Dit Beleid Is Opgenomen

Meer informatie over de verzameling of verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

 

De Rechten Van Gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevenscontroller raadplegen om meer te weten te komen over hun inhoud en herkomst, om de juistheid ervan te verifiëren of om te vragen ze te worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd , of voor hun transformatie naar anonieme indeling of om gegevens die in strijd zijn met de wet te blokkeren, en om zich te verzetten tegen hun behandeling voor alle legitieme redenen. Verzoeken moeten worden gericht aan de verantwoordelijke voor de verwerking via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

Wijzigingen In Dit Privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door op deze pagina kennisgeving te doen aan zijn gebruikers. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan. Als een gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het beleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van deze applicatie en kan hij de datacontroller vragen de persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de gegevensbeheerder heeft over gebruikers.

 

Afmelden

Ons beleid is ervoor te zorgen dat gebruikers zich op elk gewenst moment kunnen afmelden voor onze e-mails. Dit kan gedaan worden door te klikken op de link afmelden onderaan de ontvangen e-mail. Als u problemen ondervindt met het uitschrijven, stuurt u een e-mail naar cs@blue-diamond-products.co.uk met daarin het e-mailadres waarnaar de e-mails worden verzonden. We helpen u graag verder.

 

Contact

Als u vragen heeft, verzoeken over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail naar cs@blue-diamond-products.co.uk of per post naar Outdoor Revolution, Unit 1 Brick Park, Bretfield Court, Bretton Street Industrial Estate, Dewsbury, West Yorkshire, WF12 9BY

Experience the difference that you only get with outdoor revolution.

Our unique, practical and flexible spaces provide great comfort, practicality and a little luxury to that outdoor adventure.

Play Video

Register your warranty

All Outdoor Revolution products are covered by a one-year warranty. All air products incorporating both a DSV & IF valve since 2017 have a *lifetime guarantee on the air frame.

Register Now

The latest products, offers and guides

Subscribe now to get the latest updates direct to your inbox.