Menu

Garantieregistrering

Alla Outdoor Revolution-produkter omfattas av ett års garanti som täcker utställningsfrågor endast på duken * och sträcker sig till den ursprungliga köparen av Outdoor Revolution-produkten.

Se till att du läser villkoren för utomhusrevolutionen och fyll i formuläret. Garantin gäller endast om alla uppgifter lämnas.
Alla Outdoor Revolution 2017-produkter har en exklusiv livstidsgaranti på luftramen. Vänligen läs och godkänn Outdoor Revolution "Lifetime Guarantee Conditions", om du inte registrerar dig, upphäver livstidsgarantin. Observera att detta inte påverkar dina lagstadgade rättigheter.

Om du är osäker på vilka år du har produkten. ta en titt på koden på sidan av originalrutan som börjar med OR och ett nummer som representerar året.


OR14 - 2014

OR15 - 2015

OR16 - 2016

OR17 - 2017


* Observera: På grund av en ökning av telefonsamtal till vårt kontor om bristfälligheter och drar in nätdörrar i några av våra produkter anser vi att det är nödvändigt att re-iterera att sådana händelser i maskindörrar inte omfattas av garantin. Precis som vissa kläder, kan nätet få drag och snags och vi kan inte garantera att detta inte kommer att hända. Var vänlig ring oss för att diskutera detta om du har ett problem. Vi tillhandahåller nätkorgar i reparationssatsen som medföljer produkten och ger dig gärna mer om det behövs.

Your details

- OR -